188Q《仙侠傲世》— 宠物神胎

    漫天星宿,奇门遁甲!宠物神胎蓄势待发,灵光炼化一较高下

 

 

功能入口:宠物—神胎

 

神胎说明:

1、 可从仙魔妖鬼灵5种神胎中选择1种进行炼化,每种神胎各10

 

 

2、 每次炼化都有概率获得随机点数的灵光值,可用来提升灵光技能等级

 

 

3、 可通过开光提高5种神胎的灵光技能等级上限

 

 

4、炼化材料:仙气、魔气、妖气、鬼气、灵气

 

 

 

2014-03-05