188Q《仙侠傲世》— 洗炼传承

百炼神装睥睨八荒,洗炼传承纵横四方

 

 

 

功能入口:锻造—进阶

 

洗练传承说明:

装备在进行进阶时,可以把洗炼属性等比传承过去。

 

 

2014-03-05